Gizlilik Sözleşmesi

Gizli Bilginin Tanımı

Kullanıcıların www.cosmeclub.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgileri, ‘Gizlilik Politikası’ ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler, ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak tanımlanacaktır.

Gizli Bilginin Kapsamı

Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgiler herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. CosmeClub, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Gizli Bilginin Kullanım Koşulları

CosmeClub, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. CosmeClub'ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.cosmeclub.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, CosmeClub'ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. CosmeClub, ‘Gizlilik Politikası’ hükümlerini dilediği zaman www.cosmeclub.com sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. CosmeClub'ın değişiklik yaptığı ‘Gizlilik Politikası’ hükümleri www.cosmeclub.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.