הסכם סודיות

הגדרת מידע סודי

המידע האישי המועבר על ידי המשתמשים דרך אתר האינטרנט www.cosmeclub.com לא ייחשף לצדדים שלישיים אלא למטרות והיקף שצוינו על ידי 'מדיניות הפרטיות'. מידע אישי כולל כל מיני מידע לזיהוי המשתמש כגון שם משפחה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ויוגדר בקצרה כ'מידע סודי '.

היקף המידע הסודי

למעט כמתואר במדיניות הפרטיות ובהסכם המשתמש, מידע אישי לא ייחשף לחברה או לצדדים שלישיים כלשהם. CosmeClub תוכל להשתמש במידע אישי כדי לקבוע את פרופיל הלקוחות ולבצע מחקרים סטטיסטיים במבנה שלה ולשתף אותו רק עם צדדים שלישיים לצורך ביצוע מחקרים אלה.

תנאי השימוש במידע סודי

על CosmeClub להקפיד לשמור על מידע אישי פרטי וסודי, להתייחס אליו כחובה לשמור על סוד, לדאוג ולשמור על סודיות, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים ולנקוט באמצעי זהירות הנדרשים בכדי למנוע כל חלק או חלק מהמידע הסודי להיכנס לרשות הרבים, שימוש בלתי מורשה או גילוי לצד שלישי. מחויב ל. למרות ש- CosmeClub נקטה באמצעי אבטחת המידע הנחוצים, CosmeClub לא תישא באחריות במקרה שייפגע מידע סודי או ייפגעו צדדים שלישיים כתוצאה מהתקפות באתר www.cosmeclub.com ובמערכת. CosmeClub רשאית לשנות את תנאי "מדיניות הפרטיות" בכל עת על ידי פרסום באתר www.cosmeclub.com באופן חד צדדי. הוראות 'מדיניות הפרטיות', בה CosmeClub מבצע שינויים, נכנסות לתוקף ביום פרסומה באתר www.cosmeclub.com.